Pierre Yves Maillard an der Migrationskonferenz der Unia
FOKUS

Fitore historike tek votimi për AHV/AVS të 13-të si një vrull për paga më të mira

Me 27 prill u zhvillua konferenca e migracionit në Bernë. Delegatët nga e gjithë Zvicra vlerësuan si shumë pozitive rezultatin e votimet për pensionit…

 

Më të rëndësishmet nga politika, migracioni dhe shoqëria.

Redaksia

"Horizonte" digjitalizohet

Lexo më shumë
Hilmi Gashi

Të dashura kolege, të dashur kolegë

Më në fund erdhi dita. Numri i parë i “Horizonte” me informacione të rëndësishme në gjuhën tënde tani është online. Redaksia shumëgjuhësore e Horizonte do të bashkë përgatisin shtatë herë në vit informacione në gjuhë të ndryshme mbi fushatat socio-politike dhe ato specifike mbi migracionin. Ne vëzhgojmë dhe rendisim zhvillimet politike, para së gjithash ato që kanë të bëjnë me migracionin.  Ne informojmë mbi renovimin e Kontratave Kolektive të Punës, pagave, kushteve të punës, dhe të drejtave në vendin e punës. Pos kësaj ne zhvillojmë intervista me personalitete interesante, prezantojmë portrete të anëtarëve tanë të angazhuar. Ndërsa në këshillëdhënësin tonë u përgjigjemi rregullisht pyetjeve të anëtarëve tanë.

Një fjalë e urtë thotë: “Dija është fuqi”. Por, që dija të vihet në shërbim, nevojiten informacione specifike dhe kanale të përshtatshme informuese. Prandaj, për ne si sindikatë është me rëndësi, që të informojmë anëtarët tanë në gjuhët e tyre amtare. Falë internetit dhe mediave sociale, në këto informacione do të kenë qasje edhe njerëzit, që ende nuk janë anëtarë të Unia. Kështu edhe këta punëmarrës kanë mundësinë të mësojnë për punën tonë dhe të bëhen pjesë e lëvizjes sonë sindikale.

Sivjet Horizonte do të publikohet vetëm edhe dy herë në versionin e shtypur dhe nga viti 2025 është paraparë të del vetëm në formë digjitale apo online.

Ne, ekipi shumëgjuhësh i redaksisë së Horizonte, mezi presim këtë mundësi të re në komunikimin  në internet dhe ju dëshirojmë lexim të mirë.

Hilmi Gashi dhe redaksia

 

Më pak

Temat

Punëmarrësi me instrumentin matës në një punishte ndërtimi
Punë
- Marie Saulnier Bloch

Puna natën dhe të dielave: Shëndeti duhet mbrojtur!

Shumë nga ne janë të prekur nga puna natën dhe të dielave. Megjithatë, parlamenti çrregulloi ligjin e punës me pretekstin e një kërcënimi të mungesës…

 
Punëmarrësi në punishte
Punë
- Marie Saulnier Bloch

Pagat e punëtorëve të ndërtimtarisë ulen përkundër lulëzimit në ndërtim

Për bisedimet e pagave në vjeshtë Unia kërkon garanci të rritjes së pagave për të gjithë punëmarrësit, që të merret parasysh kompensimi i inflacionit…

 
Aksion proteste para fabrikës së orëve
Punë
- Hilmi Gashi

Industria e orëve: Në ardhje KKP e re 2024-2029

KKP e re e industrisë së orëve, e cila është nënshkruar nga Unia dhe Shoqata e punëdhënësve të industrisë zvicerane të orëve (CP), hyn në fuqi në…

 
EU-Wahlen am 9. Juni 2024
Politikë
- Maria Kuenzli, work, 18 prill 2024, përshtatur dhe plotësuar nga Marília Mendes

Zgjedhjet në BE: Informacione të dobishme për të gjithë qytetarët e BE-së që jetojnë në Zvicër

Në Europë për çdo pesë vite zgjidhet Parlamenti Europian Nga 6 deri më 9 qershor 2024 zhvillohen këto zgjedhje: Këto zgjedhje zhvillohen për të 10-ën…

 

Lajme shkurt

Gati çdo i treti person në Zvicër është viktimë e diskriminimit

Read More

Raporti vjetor 2023: Rastet raciste të dokumentuara nga këshillimoret

Read More

Reforma e BVG/LPP: Unia fton Shoqatën e Arkave pensionale t’i përmbahet rregullave

Read More
Marília Mendes, sekretare specialiste e migracionit në Unia
- Hilmi Gashi

Mbi vlerën e lirisë dhe demokracisë

Gati përgjatë 50 viteve në Portugali, nën kryeministrin António Salazar, mbretëronte një diktaturë represive. Me 25 prill 1974 lëvizja revolucionare…

 
Këshilltar
Pyetje dhe përgjigje